Oddział PTL w Zielonej Górze nie posiada wyodrębnionych Kół.