Za szczególne osiągnięcia w realizacji statutowych celów Towarzystwa lub szczególne zasługi na polu leśnictwa, nauk leśnych i pokrewnych członkowi Towarzystwa, innej osobie fizycznej lub prawnej oraz innym jednostkom organizacyjnym może być nadana odznaka honorowa.

Odznaka Honorowa PTL jest dwustopniowa: srebrna i złota. Odznakę Honorową nadaje Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.


(źródło: Statut PTL §16)


Członkowie Oddziału PTL w Zielonej Górze uhonorowani Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Leśnego:

 1.     Ryszard Konarski (1990)
 2.     Daniel Bełzecki (2001)
 3.     Czesław Tuderek (2003)
 4.     Maciej Taborski (2003)
 5.     Stanisław Daszkiewicz (2003)
 6.     Henryk Łangowski (2004)
 7.     Witold Szwaja (2004)
 8.     Lech Kołdyka (2005)
 9.     Leszek Banach (2005)
 10.     Roman Grupa (2005)
 11.     Kazimierz Szulc (2006)
 12.     Zbigniew Biliński(2006)
 13.     Krzysztof Poczekaj (2007)
 14.     Tadeusz Mielcarek (2007)
 15.     Zbigniew Maciantowicz (2007)
 16.     Józef Prałat (2008)
 17.     Tadeusz Ciuryś (2008)
 18.     Marek Witkowski (2009) ś.p.
 19.     Roman Wrażeń (2011)
 20.     Bogdan Olejniczak (2012)
 21.     Piotr Świder (2013)
 22.     Adam Ostrowski (2014)
 23.     Andrzej Popko (2014)
 24.     Barbara Świder (2014)
 25.     Edward Koszałka (2014)
 26.     Michał Poklewski - Koziełł (2014)
 27.     Piotr Świder (2014)


Członkowie Oddziału PTL w Zielonej Górze uhonorowani Srebrną Odznaką Polskiego Towarzystwa Leśnego:

 1.     Ryszard Konarski (1984)
 2.     Kazimierz Bąk (1995)
 3.     Daniel Bełzecki (1995)
 4.     Maciej Taborski (1996)
 5.     Stanisław Daszkiewicz (1996)
 6.     Wiesław Jabłoński (1996)
 7.     Witold Szwaja (1996)
 8.     Czesław Tuderek (1997)
 9.     Franciszek Miszczak (1997) ś.p.
 10.     Lech Kołdyka (1997)
 11.     Tadeusz Ciuryś (1997)
 12.     Roman Grupa (1998)
 13.     Tadeusz Mielcarek (1998)
 14.     Antoni Zboroń (1999)
 15.     Józef Prałat (1999)
 16.     Leszek Banach (1999)
 17.     Adam Ostrowski (2000)
 18.     Engel Zdzisław (2000)
 19.     Kazimierz Szulc( 2000)
 20.     Krzysztof Poczekaj (2000)
 21.     Mieczysław Karwański (2000)
 22.     Zbigniew Biliński (2000)
 23.     Bogdan Olejniczak (2001)
 24.     Zbigniew Maciantowicz (2001)
 25.     Andrzej Popko (2002)
 26.     Janusz Bazarnik (2002)
 27.     Wacław Godlewski (2002)
 28.     Edward Koszałka (2003)
 29.     Jerzy Wilanowski (2003)
 30.     Robert Motała (2003)
 31.     Roman Wrażeń (2003)
 32.     Henryk Łangowski (2004)
 33.     Janusz Rogala (2004)
 34.     Marek Witkowski (2004) ś.p.
 35.     Piotr Nietopiel (2004)
 36.     Józef Mikołajczyk (2006)
 37.     Michał Poklewski - Koziełł (2006)
 38.     Stanisław Borkowski (2006)
 39.     Barbara Świder (2007)
 40.     Bogdan Boczniewicz (2007)
 41.     Janusz Frankowski (2007)
 42.     Piotr Niemiec (2007)
 43.     Stanisław Opałka (2007)
 44.     Włodzimierz Glinka (2007)
 45.     Danuta Zboroń (2008)
 46.     Krzysztof Łukasiak (2008)
 47.     Piotr Świder (2008)
 48.     Piotr Pasternak (2009)
 49.     Andrzej Macewicz (2010)
 50.     Marek Maciantowicz (2010)
 51.     Sławomir Majsner (2010)
 52.     Tadeusz Niedźwiecki (2010) ś.p.
 53.     Andrzej Staniszewski (2011)
 54.     Jacek Śliwiński (2011)
 55.     Marta Miler (2013)
 56.     Przemysław Kozłowski (2014)
 57.     Tomasz Szwaja (2014)
 58.     Waldemar Babiarz (2014)
 59.     Wiesław Daszkiewicz (2014)