Na tej stronie czlonkowie Oddziału zapoznają się z komunikatami Zarządu.Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału PTL w Zielonej Górze za okres od 01.06.2018 roku do 10.12.2018 roku. - strona 1

Protokół z posiedzenia Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego w Zielonej Górze z dnia 05.12.2018 roku.

117 Zjazd Polskiego Towarzystwa Leśnego na terenie RDLP w Poznaniu.
Sprawozdanie z pracy Oddziału Zielonogórskiego
za 2016/2017 rok.
Konferencja "Aktywne metody ochrony lasu przed zwierzyną w nadleśnictwach o wysokich stanach jeleniowatych na przykładzie Nadleśnictwa Bytnica".
        W dniu 18.05.2017 roku w pałacu w Przytoku odbyła się konferencja pt. "Tam gdzie przeszłość nigdy nie milknie".
      Organizatorami konferencji był: Uniwersytet Zielonogórski oraz MOS w Przytoku. Organizatorzy konferencji zwrócili się z prośbą do PTL o przygotowanie referatu dotyczącego lasów wokół Zielonej Góry.
        Przewodniczący Oddziału Zielonogórskiego przedstawił prezentację nt. "Lasy wokół Zielonej Góry - historia, teraźniejszość i wyzwania".Wystąpienie spotkało się z dużym zainteresowaniem.Protokół z posiedzenia
Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego w Zielonej Górze
z dnia 20.09.2016
 
  1. W posiedzeniu uczestniczyli koledzy:
Maciej Taborski – Przewodniczący Zarządu Oddziału,
Janusz Frankowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
Roman Grupa – Skarbnik,
Sławomir Majsner – Sekretarz,
Arkadiusz Kapała – Członek,
Wiesław Daszkiewicz – Członek,
Edward Koszałka – Członek,
 
Jako zaproszeni goście w spotkaniu udział wzięli:
Prof.dr hab. Leszek Jerzak – Uniwersytet Zielonogórski,
Leszek Banach – Członek Zarządu Głównego PTL.
 
  1. Tematyka spotkania:
- sprawozdanie ze 116 Zjazdu PTL, który odbył się w dniach 06-09.09.2016 na terenie RDLP Gdańsk,
- ustalenia w sprawie organizacji konferencji pt. „Las na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego w Zielonej Górze”, która planowana jest w dniu 15.11.2016 roku we współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim,
- przyjęcie deklaracji wstąpienia w poczet członków PTL kol. Andrzeja Stróżczyńskiego (zarząd jednogłośnie przegłosował przyjęcie kol. Andrzeja w poczet członków PTL),
- informacje i ustalenia w sprawie planowanej pielgrzymki leśników i członków PTL do Rzymu i Watykanu,
- sprawy bieżące (funkcjonowanie poczty i strony internetowej PTL, sprawy finansowe itp. ).

Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału PTL w Zielonej Górze za okres od 01.06.2015 roku do 30.06.2016 roku. - strona 1Protokół z posiedzenia Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego w Zielonej Górze z dnia 29.06.2016 roku.

 


Plan działalności Zarządu Oddziału PTL w Zielonej Górze na 2016r.