Na tej stronie czlonkowie Oddziału zapoznają się z komunikatami Zarządu. 
Sprwawozdanie z działalności Zarządu Oddziału PTL w Zielonej Górze za okres od 01.06.2015 – 10.12.2018
 
Działalność Oddziału oparta jest na:
  • Statucie i Regulaminie Polskiego Towarzystwa Leśnego
  • Rocznych planach pracy na lata 2015, 2016, 2017, 2018
 
1.Stan osobowy ustępującego Zarządu Oddziału jest 5 osobowy : Maciej Taborski – przewodniczący , Arkadiusz Kapała – zastępca przewodniczącego , Sławomir Majsner – sekretarz , Roman Grupa – skarbnik i Edward Koszałka – członek zarządu. Skład Komisji Rewizyjnej : Janusz Frankowski - przewodniczący , Marta Wiler i Wiesław Daszkiewicz.
2.Stan osobowy Oddziału na początku kadencji 58 członków , obecnie 58.
3.Nasi delegaci uczestniczyli w Krajowych Zjazdach :
- 115 Zjazd odbył się w dniach 24-27.06.2015 r. w Toruniu pod hasłem „ Znaczenie lasów dla obronności kraju. Udział leśników w obronie ojczyzny ” , delegatami byli Marek Maciantowicz i Andrzej Popko.
- 116 Zjazd odbył się w dniach 07-09.09.2016 r. w Cetniewie pod hasłem „ Komunikacja społeczna w leśnictwie ” , delegatami byli Bogdan Olejniczak i Andrzej Staniszewski.
- 117 Zjazd odbył się w dniach 06-08.09.2017 r. w Gnieznie pod hasłem „ Gospodarka i ochrona przyrody w lasach w oczekiwaniach społecznych ” , delegatami byli Janusz Rogala , Wiesław Daszkiewicz i Sławomir Majsner.
- 118 Zjazd odbył się w dniach 14-16.06.2018 r. w Supraślu pod hasłem „ Gospodarka w lasach na gruntach porolnych ” , delegatami byli Stanisław Daszkiewicz i Arkadiusz Kapała.
4.W okresie sprawozdawczym ZG PTL przyznał honorowe odznaczenia dla członków Oddziału za zaangażowanie w pracy na rzecz Towarzystwa i osiągnięcia w pracy zawodowej. Odznaczenia dostali :
- 2016 – Złote : Janusz Frankowski , Marek Maciantowicz i Antoni Zboroń , Srebrne : Dariusz Chełski i Jarosław Guzowski.
- 2017 – Srebrne : Arkadiusz Kapała i Krzysztof Tomczak.
- 2018 – Złote : Piotr Niemiec , Janusz Rogala i Sławomir Majsner.
5.W oparciu o roczne plany pracy zorganizowane zostało szereg przedsiewzięć i konferencji tematycznych mających charakter zawodowy , edukacyjny , poznawczy i integracyjny :
- 2015 rok – 2 konferencje tematyczne z cyklu „ Lasy na przestrzeni wieków ” w Nadleśnictwie Cybinka – 15.06.2015 r. i w Nadleśnictwie Babimost – 25.09.2015 r. oraz Światowy Dzień Ochrony Środowiska w Nadleśnictwie Sława.
- 2016 rok – konferencja tematyczna z cyklu „ Lasy na przestrzeni wieków ” pod tytułem „ Turystyczne zagospodarowanie lasów w obszarach Natura 2000 na terenie Nadleśnictwa Sława  ” oraz wspólna konferencja z Uniwersytetem Zielonogórskim pod tytułem „ Lasy na terenach aglomeracji miejskich ” w dniu 15.11.2016 r.
2017 – wyjazd studyjny ( pielgrzymka ) do Watykanu w dniach 14-17.03.2017. Zorganizowano 3 konferencje tematyczne - „ Aktywne formy ochrony lasu przed zwierzyną w nadleśnictwach o wysokich stanach jeleniowatych na przykładzie Nadleśnictwa Bytnica ” – 26.05.2017 , „ Utrzymanie dróg leśnych ” w Nadleśnictwie Wymiarki – 20.10.2017 i „ Dławisz okrągłolistny – uciążliwa pamiątka przeszłości ” w Łagowie w dniu 12.12.2017.
2018 – zorganizowano wspólne sadzenie drzew z instytucjami zewnętrznymi               ( jednostki samorządu terytorialnego , stowarzyszenia regionalne itp. ) w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości – m.in. posadzono 9 dębów na pamiątkę Powstańców Wielkopolskich poległych w walkach o Kargowę                       ( Nadleśnictwa Sulechów , Wolsztyn i Babimost ) , nasadzenia w gminach Nowa Sól i Nowe Miasteczko ( Nadleśnictwo Nowa Sól ) , posadzenie alei dębowej w Nadleśnictwie Bytnica , posadzenie uprawy jubileuszowej i inicjatywa rewitalizacji parku w Zatoniu ( Nadleśnictwo Przytok ). Zorganizowano konferencję cykliczną       „ Lasy Nadleśnictwa Wolsztyn w 100 rocznicę odzyskania niepodległości”. Współorganizacja wyjazdu terenowego na teren RDLP Szczecin w dniach 30-31.08.2018 ( Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie i Głusko ) poświęconego zagadnieniom z hodowli lasu , głównie naturalnemu odnowieniu lasu. Współorganizacja w ramach MTP EkoLAS konferencji pod tytułem „ Budownictwo drogowe w lasach – stan i potrzeby ”.
Niezależnie od wydarzeń przypadających w konkretnych latach prowadzono imprezy cykliczne – marsze NORDIC – WALKING „ 4 pory roku ” dla mieszkańców Zielonej Góry, sadzenie lasu w poszczególnych nadleśnictwach , konferencje „ Tam gdzie historia nigdy nie milknie” w lasach koło Zielonej Góry itp.
Najbliższe plany obejmują wyjazd studyjny do Łotwy , Estonii i Finlandii w ramach projektu „ Lasy i gospodarka lesna w krajach Unii Europejskiej ” , który zostanie zrealizowany wiosną 2019 roku. Planuje sie dalszą aktywną współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego , stowarzyszeniami regionalnymi , Z.O. SILTiD innymi oddziałami PTL i ZG PTL.
 
 
Zielona Góra, 31.07.2019 r.
                         
Sprwawozdanie z działalności Zarządu Oddziału PTL w Zielonej Górze za okres od 11.12.2018 – 31.07.2019
 
1.Stan osobowy obecnego Zarządu Oddziału (od 10 grudnia 2018 roku)
Arkadiusz Kapała – przewodniczący, 
Marta Wiler – zastępca przewodniczącego,
Marek Maciantowicz – sekretarz,
Tomasz Szwaja – skarbnik
Sławomir Majsner – członek zarządu.
Skład Komisji Rewizyjnej:
Janusz Frankowski – przewodniczący,
Janusz Rogala
Artur Tararuj.
2.Stan osobowy Oddziału liczy obecnie 63 członków.
 
Działalność
 
W dniu 6 kwietnia 2019 roku odbyło się trzecie spotkanie mieszkańców Zielonej Góry i okolic z zielonogórskimi leśnikami, z cyklu ,,Posadźmy razem las!", w ramach ogólnopolskiej kampanii ,,1000 drzew na minutę". Akcja została zapoczątkowana w 2015 roku przez Nadleśnictwo Zielona Góra, Nadleśnictwo Przytok oraz Oddział PTL w Zielonej Górze.
W 2019 roku posadzono wspólnie las w Leśnictwie Przylep, niedaleko lotniska w Przylepie-Zielonej Górze. Wysadzono ponad 33 tysiące sadzonek. Łącznie obsadzono powierzchnię ok. 6 hektarów. W wydarzeniu uczestniczyli dorośli oraz dzieci. Swój udział zaznaczyły m.in. reprezentacje przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu III Wieku, lokalnych stowarzyszeń, harcerzy, ochotniczej straży pożarnej. W wydarzeniu uczestniczyło ok. 600 osób.
 
W dniach 7-9 maja odbył się wyjazd studyjny do Finlandii, Łotwy i Estonii, w ramach projektu „Lasy i gospodarka leśna w krajach Unii Europejskiej”.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału PTL w Zielonej Górze za okres od 01.06.2018 roku do 10.12.2018 roku. - strona 1

Protokół z posiedzenia Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego w Zielonej Górze z dnia 05.12.2018 roku.

117 Zjazd Polskiego Towarzystwa Leśnego na terenie RDLP w Poznaniu.
Sprawozdanie z pracy Oddziału Zielonogórskiego
za 2016/2017 rok.
Konferencja "Aktywne metody ochrony lasu przed zwierzyną w nadleśnictwach o wysokich stanach jeleniowatych na przykładzie Nadleśnictwa Bytnica".
        W dniu 18.05.2017 roku w pałacu w Przytoku odbyła się konferencja pt. "Tam gdzie przeszłość nigdy nie milknie".
      Organizatorami konferencji był: Uniwersytet Zielonogórski oraz MOS w Przytoku. Organizatorzy konferencji zwrócili się z prośbą do PTL o przygotowanie referatu dotyczącego lasów wokół Zielonej Góry.
        Przewodniczący Oddziału Zielonogórskiego przedstawił prezentację nt. "Lasy wokół Zielonej Góry - historia, teraźniejszość i wyzwania".Wystąpienie spotkało się z dużym zainteresowaniem.Protokół z posiedzenia
Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego w Zielonej Górze
z dnia 20.09.2016
 
  1. W posiedzeniu uczestniczyli koledzy:
Maciej Taborski – Przewodniczący Zarządu Oddziału,
Janusz Frankowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
Roman Grupa – Skarbnik,
Sławomir Majsner – Sekretarz,
Arkadiusz Kapała – Członek,
Wiesław Daszkiewicz – Członek,
Edward Koszałka – Członek,
 
Jako zaproszeni goście w spotkaniu udział wzięli:
Prof.dr hab. Leszek Jerzak – Uniwersytet Zielonogórski,
Leszek Banach – Członek Zarządu Głównego PTL.
 
  1. Tematyka spotkania:
- sprawozdanie ze 116 Zjazdu PTL, który odbył się w dniach 06-09.09.2016 na terenie RDLP Gdańsk,
- ustalenia w sprawie organizacji konferencji pt. „Las na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego w Zielonej Górze”, która planowana jest w dniu 15.11.2016 roku we współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim,
- przyjęcie deklaracji wstąpienia w poczet członków PTL kol. Andrzeja Stróżczyńskiego (zarząd jednogłośnie przegłosował przyjęcie kol. Andrzeja w poczet członków PTL),
- informacje i ustalenia w sprawie planowanej pielgrzymki leśników i członków PTL do Rzymu i Watykanu,
- sprawy bieżące (funkcjonowanie poczty i strony internetowej PTL, sprawy finansowe itp. ).

Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału PTL w Zielonej Górze za okres od 01.06.2015 roku do 30.06.2016 roku. - strona 1Protokół z posiedzenia Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego w Zielonej Górze z dnia 29.06.2016 roku.

 


Plan działalności Zarządu Oddziału PTL w Zielonej Górze na 2016r.